Những thành tựu công nghệ nổi bật của Việt Nam

Dây chuyền sản xuất thiết bị viễn thông
Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ- kĩ thuật thế giới, khoa học công nghệ ở Việt Nam cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận.Cụ thể về những thành tựu ấy như thế nào, các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

1. Giàn khoan tự nâng

Giàn khoan tự nâng là một sáng chế đáng ghi nhận của khoa học công nghệ Việt Nam, lần đầu tiên giàn khoan có thể đạt tới độ sâu 90 mét nước. Đây là một dự án quan trọng của More