Năng lượng hạt nhân, Ảnh hưởng đến chính trị thế giới.

chế tạo năng lượng hạt nhân
Tính đến thời điểm hiện tại, năng lượng hạt nhân  được coi là một trong những nguồn năng lượng thân thiện với môi trường nhất vì nó tạo ra lượng khí thải nhà kính thấp hơn trong quá trình sản xuất điện so với các nguồn truyền thống như các nhà máy điện than. Phân hạch hạt nhân là quá trình được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất ra một lượng lớn năng lượng sử dụng nguyê...
More